Asistență Juridică

Cabinet de avocat

DREPT ADMINISTRATIV

Oferim asistență juridică și reprezentare pentru societăţile comerciale şi persoanele fizice în ceea ce privește relația acestora cu organele administrative. Avem o experiență bogată în colaborarea cu autorităților publice centrale și locale în materia contenciosului administrativ.


Principalele aspecte de care ne ocupăm includ:

• asistență juridică acordată petentului în redactarea şi înaintarea oricăror cereri către autorităţile publice centrale şi cele locale.

• reprezentarea juridică a petentului în relaţia cu autorităţile publice centrale şi cele locale.

• asistență juridică acordată petentului în verificarea legalităţii  actelor administrative.

• asistență juridică în cumpărarea terenului (curtea) aferent construcției vândute în baza Legii nr. 112/1995. Procedură litigioasă.

• asistență juridică privind concesionare teren liber de construcții.

• asistență juridică privind concesionarea terenului din curtea imobilului vândut în baza Legii nr.112/1995 în vederea extinderii locuinței.

• asistență și reprezentare juridică de specialitate, privind revocarea, suspendarea sau anularea actelor administrative adoptate de autorităţile locale.

• asistență juridică în probleme de drept administrativ şi contencios administrativ.

• asistenţă juridică şi reprezentare a persoanelor fizice şi juridice în faţa instanţei de contencios administrativ şi fiscal în toate fazele procesuale.